FORUM GRAĐANA ZENICE

Nevladin sektor ima veliki znacaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije. Nevladine organizacije se ukljucuju u rješavanje skoro svih problema u društvu, zavisno od njihovog polja djelovanja. Praksa je da se razvijaju partnerstva sa vlastima i realizuju zajednicki projekti i programi. U tu svrhu, Opcina Zenica je zajedno sa Opcinskim vijecem i Nacelnikom potpisala Sporazum sa nevladinim organizacijama, kao vid medusobne saradnje i partnerstva
.
Forum gradana Zenice je nevladina, nestranacka, multinacionalna, neprofitna organizacija dobrovoljno udruženih gradana Zenice.Osnovna misija mu je ocuvanje duha, tradicije i identiteta grada Zenice.

Forum gradana Zenice nastao je u uslovima rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, krajem 1992 godine. Bila je to jedna od prvih nevladinih organizacija formiranih na teritoriju BiH. Kakvo su povjerenje gradani Zenice ukazali svom Udruženju najbolje govori podatak da mu je u prvoj godini postojanja pristupilo više od 10 000 zenicana. Dnevno-politicka situacija u ratnim uslovima obavezivala je clanove i organe Udruženja da se angažuju na ocuvanju multieticnosti, sigurnosti gradana i njihove imovine, kao i na problemu preživljavanja najugroženijih kategorija stanovništva. Vec tada se zbog realizaciji ovih ciljeva uspostavlja saradnja sa medunarodnim organizacijama, te je preko UNHCR-a obezbjedena humanitarna pomoc.

Za razliku od nekih NVO-a, koje su usmjerene na jednu do dvije oblasti interesovanja Forum gradana Zenice ima široko podrucje rada, što je u našem Statutu predstavljeno kroz 18 segmenata djelovanja.
Putem USAID-a, 1997 godine je finansirano 5000 prirucnika o privatizaciji stanova, a projekat „Podsticanje društvenog i ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini“ raden je uz podršku ICVA (Medunarodno vijece dobrovoljnih agencija).
Drugi važan segment djelovanja FGZ je organizacija okruglih stolova i seminara. U saradnji sa Mašinskim fakultetom u Zenici je organizovan dvodnevni seminar za poduzetnike iz Zenice, kojom prilikom je educirano stotinjak privrednika u oblasti korištenja kredita za razvoj.
Grupa ekonomskih eksperata, koju je formirao FGZ, izradila je i urucila opštinskim organima, projekat organizovanja male privrede u Zenici.
Forum je bio idejni tvorac i realizator projekta „Susret starih i zaslužnih Zenicana“ sa Nacelnikom opcine Zenica od 1998. pa do 2010
.
Djelatnosti Udruženja su:
Ocuvanje tradicije i historijskog naslijeda, rad sa djecom i mladima, socijalni programi sa akcentom na marginizirane grupe, podrška razvoju sporta i kulture, razvoj lokalnih zajednica kroz edukativni i informativni program, javno zastupanje kroz oglašavanje i realizaciju gradanskih kampanja, projektno planiranje i upravljanje, izdavacka djelatnost, saradnja sa drugim organizacijama i institucijama.

Kao što vidite, svako od vas, u našem djelovanju, može pronaci vlastiti segment interesovanja. Zato Vas, pozivamo da se ukljucite u rad FGZ-a, ponudite svoje ideje i doprinesete razvoju naše Zenice.

 


Dosadašnji sponzori:


Forum gradana Zenica - Bul. Kulina bana 28D/ Lamela, 72000 Zenica; tel/fax. +387 32 241 735, e-mail: forumgze@gmail.com