Na osnovu člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama ( SL.list F BiH, broj: 45 od 20.09.2002.g.),
Skupština udruženja " Forum građana Zenice ", održana u Zenici 2013. godine, usvojila je slijedeči:

STATUT
Udruženja " FORUM GRAĐANA ZENICE "

 

 

Dosadašnji sponzori:


Forum gradana Zenica - Bul. Kulina bana 28D/ Lamela, 72000 Zenica; tel/fax. +387 32 241 735, e-mail: forumgze@gmail.com