U sklopu obilježavanja DJECIJE NEDJELJE 2015 Forum gradana Zenice je u partnerstvu sa udruženjem SONCEK – Mariborsko društvo za cerebralnu paralizu i Bosanskim narodnim pozorištem Zenica implementirao projekat MOJ SVIJET JE I TVOJ SVIJET, kroz dvije glavne aktivnosti:

- opširnije -


 


GOVOR-RAZGOVOR-DOGOVOR

Projekat je realiziran 2011 godine, sa ciljem uspostavljenj a kulturološkog dijaloga medu mladima i usposttavljanja dugorocne saradnje medu osnovnoškolskom populacijom iz šest opcina: Bijeljina, Srebrenik, Prijedor, Jajce, Tešanj i Zenica, kroz kulturne i sportske aktivnosti.

Da pogledate fotografije, kliknite - OVDJE

OD TVRĐAVE DO TVRĐAVE - 2014

Projekat je realiziran u dvije faze u kojima su studenti iz Federacije BiH posjetili srednjovjekovne tvrdav e i druge objekte od kulturno-historijskog znacaja na podrucju pet Opcina (Zenica - Vranduk, Jajce, Travnik, Maglaj i Tešanj, te Srebrenik i Gradacac -druga faza). U sklopu projekta održane su radionice na temu “ Razvoj turistickih resursa i i novativni modeli promocije BH turizma”.
Sastavni dio projekta je štampanje brošure u kojoj su prezentirani rezultati dosadašnjih aktivnosti, koja je distribuirana institucijama koje održavaju srednjovjekovne trvrdave u posjecenim opcinama i sufinansijerima.


GLAS BUDUĆNOSTI

U partnerstvu sa NVO-ima kreirani su prijedlozi za Strategij u razvoja Opcine Zenica 2012 - 2022 . Uvrštavanjem prijedloga, ideja i projekata u Strateške dokumente NVO sektor dobija prostor za svoje djelovanje kroz aktivno ucešce u kreiranju kulturnog, sportskog, društvenog razvoja lokalne zajednice.

TVRLE EKOLOG
Sveukupni cilj projekta odnosi na poboljšanje stanja okoliša i dalje sprecavanje pogoršanja okoliša u FBiH.
Specificni cilj je Edukacija osnovnoškolske djece o potrebi, znacaju i koristi razvrstavanja (selektiranja) ambalažnog otpada. Aktivnosti Projekta realiziramo u saradnji sa partnerima projekta: Bosansko narodno pozorište Zenica, koje izvodi interaktivnu predstavu "Reciklaža nije gnjavaža" i B-Panel, koji je idejni tvorac „lika“ TVRLE i djecijeg eko-magazina "Super Tvrle spašava prirodu". Projekat je poceo 2013 godine, a implementira se u opcinama Federacije BiH.


OD TVRĐAVE DO TVRĐAVE

Projekat koji je u toku, zapocet 2013 godine, sa cilj em iznalaženj a novih, inovativnih ideja od studenata, radi popularizacije srednjovjekovnih tvrdava na podrucju FBiH. Kao rezultat probudene svijesti o znacaju srednjovjekovnih tvrdava, bice štampan promotivni materijal, koji ce sadržavati prijedloge mladih za unapredenje turisticke ponude.

HOĆU I JA
U 2012 i 2013 godini realizovan je projekat “HOCU I JA” - SOCIJALNA INKLUZIJA UDOMLJENE DJECE KOD SRODNICKIH I HRANITELJSKIH PORODICA) u opcinama Zenica i Žepce.
Ciljevi projekta su :
•  Uspostavljenje interaktivnog dijaloga izmedu udomljene djece i njihovih staratelja sa okruženjem (pocevši od djece vršnjaka, pa do relevantnih institucija);
•  Ukljucivanja djece u širi društveni život kroz edukaciju, kulturno-umjetnicka društava i sportske klubove, kao dugorocno opredjeljenje u njihovoj buducnosti.


ZAJEDNO BOLJE

Projekat implementiran 2011 godine, sa ciljem jacanja kapaciteta mjesnih zajednica, nevladinog sektora i gradana u procesu partnerskog odlucivanja. Osnove za ostvarivanje ovog cilja bili su dokumenti: Strategija o partnerstvu izmedu opcine Zenica i gradana i Sporazum izmedu Opcinskog vijeca, opcinskog nacelnika i nevladinih organizacija opcine Zenica.

 


VRANDUČKA AŠLAMA

Tacno se ne zna kada je u Vranduku zapocelo tradicionalno okupljanje pod nazivom „Vranducka ašlama-grana“.Forum gradana Zenice je 2001.godine pokrenuo inicijativu kod Mjesne zajednice Vranduk i Turisticke zajednice opcine Zenica da se oživi ova lijepa tradicija. Ideja je prihvacena, tako da je prva obnovljena manifestacija „Vranducka ašlama-grana“ održana 23.06.2002.godine u ambijentu vranducke tvrdave. Druga je održana 08.06. 2003 godine.Manifestacija „Vranducka ašlama-grana“ i danas traje u organizaciji Mjesne zajednice i udruženja iz Vranduka

 


Č
IMBURIJADA – DJECIJI PROGRAM

Sastavni dio pratecih aktivnosti "ZENICKE CIMBURIJADE”, je i Djeciji program koji realiziramo od 2007 godine. Cilj je kroz niz aktivnosti najmladima prenijeti tradiciju, obicaje i znacaj ekologije.


ZENICKI BREND- CIMBURIJADA

Zenicka Cimburijada je jedinstven tradicijski obicaj koji se dešava na prvi dan proljeca. Cimburijada se ne organizuje, ona se dešava bez obzira na vremenske uslove. Na proljetni uranak ljudi dolaze spontano i iz godine u godinu broj ranoranilaca se povecava. Cimburijada je jedna od znacajnijih kohezionih obicaja u Zenici tipican za stanovnike svih vjera i uzrasta.

Da pogledate galeriju čimburijade 21.3.2014, kliknite OVDJE


FAN ZONA

U toku 2009 godine organi zirane su dvije FAN ZONE tokom odigravanja kvalifikacionih utakmica nogometne BH reprezentacije ( BH - Belgija i BH – Turska). FAN ZONE organizirane su po visokim standardima na Kamberovica polju – 200 metara od stadiona Bilino polje.


ĆETENIJA
Cetenija je jelo koje se spravlja u zimskim hladnim nocima, a ujedno je vrsta druženja i zabave. Ovaj obicaj u zenickim mahalama trajao je više decenija.U sklopu zadace da se ocuva i njeguje zenicka baština i tradicija, Forum gradana Zenice bio je organizator prve manifestacije javnog spravljanja cetenije u Zenici koja je priredena 17.01.2002.godine u Biznis klubu „Bosna“. Druga manifestacija održana je pocetkom februara 2003.godine u Gradskoj kafani. Ovu tradiciju nastavili su da baštine druge organizacije i udruženja (BZK“Preporod“, UG „Sehara“ i dr.) cime je postignut cilj Foruma gradana da se manifestacija Cetenije otrgne od zaborava.


KULIN BAN
Projektom obilježavanja 800-te godišnjice od vladavine Kulina bana obuhvaceno je niz veoma znacajnih, raznovrsnih aktivnosti, koje su po svom sadržaju, na odreden nacin, osvjetljavale historijski kontekst srednjovjekovne Bosne i njenog najznacajnijeg vladara Kulina bana.Iz obimnog programa aktivnosti koje su realizirane 2003 godine, važnost treba dati izdavackoj djelatnosti Foruma gradana Zenice, kada su po prvi puta, u Bosni i Hercegovini banu Kulinu data, putem PTT markice i pozlacenog medaljona, trajna obilježja, koja ce generacije posjecati na ovog velikog vladara, utemeljitelja bosanske državnosti.Dosadašnji sponzori: 

Forum gradana Zenica - Bul. Kulina bana 28D/ Lamela, 72000 Zenica; tel/fax. +387 32 241 735, e-mail: forumgze@gmail.com