Vaše priloge i donacije možete uplatiti na račune kod IK banke:
Račun za KM uplate br. 1340100000249895
Devizni račun br. 503012 – 1094462
Uplate mogu biti:
- namjenske, za stalne aktivnosti (dječiji program čimburijade,
druženje starih zeničana, spomen na Kulin-bana, ...)
-planirane aktivnosti (monografija Foruma građana Zenice, Smetovi-pluća grada,...)
- opće, za redovan rad FGZ (plaćanje telefona, interneta i ostalih komunalnih računa,
te troškove papira, tonera i ostalog uredskog materijala)

 

Izvod iz statuta

Član 44.
Finansijska sredstva obezbjeđuju se iz:

Članarine;
Realizacijom projekata finansiranih od strane domaćih i inostranih vladinih i nevladinih institucija i organizacija;
Dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica;
Namjenskih budžetskih sredstava svih nivoa vlasti i drugih institucija;
Namjenskih sredstava iz raznih fondova;
Donacija i sponzorstva;
Drugih prihoda stečenih u skladu sa zakonom i Statutom.
Dosadašnji sponzori: 

Forum gradana Zenica - Bul. Kulina bana 28D/ Lamela, 72000 Zenica; tel/fax. +387 32 241 735, e-mail: forumgze@gmail.com